Kort eller lång ränta, var ligger skillnaden och betydelsen av det

Kort eller lång ränta. Skillnad och statitisk sveriges riksbank

Den korta räntan är en marknadsränta som bestämmer ränta på alla lån som är kortare än ett år. Det är centralbanken som bestämmer räntenivåer, här pratar vi så om Sveriges Riksbank och dess chef.

Det är ju alltid uppmärksammat på TV eller i medier när riksbankchefen uttalar sig, det gäller hela Sveriges ekonomi men så också den klara reporäntan i Sverige. Det handlar om vilken ränta bankerna får på sina korta eller långa in- och utlåningar.

Riksbanken bestämmer således den korta eller långa ränta med just reporäntan. Det här gäller ej långivare som så kallade kredit lån eller konsument lån som kan kontrollera sin egen ränta och är självfinansierande.

Skillnaden på den långa ränta?

Det är egentligen en mycket liten skillnad, riksbanken bestämmer också över den långa räntan, ofta då ränta på över ett år.

Här är det både inräknat den korta ränta, plus förväntningar om landets inflation och även marknadens förväntningar, det vill säga hur går det i sin helhet med Sveriges ekonomi.

Således kan man räkna ut den långa räntan och tänka in i framtiden.

Låna pengar online?

Var ligger så skillnaden när det gäller den korta och långa räntan när du lånar pengar online.
Just att repo räntan bestämmer den nominella räntan som därefter påverkar den effektiva ränta indirekt som du får erbjudet på ditt snabblån utan säkerhet.

Det är beroende på vilka långivare du tittar på och ansöker hos. Det är flera som jobbar med in och utlån precis som din riktiga bank och om de jobbar med korta eller långa räntor i sin eventuella in och utlån är det som bestämmer deras effektiva ränta.

Historiskt sett

Ser man tillbaka 10 år, låg vi i Sverige en bra bit över både hela Europa men även USA. Det har ändrats de sista 10 år och nu är vi mycket konkurrenskraftiga på den finansiella sidan i Sverige. Det handlar också om att hålla vår valuta någorlunda stark, vilken är en svår uppgift i dagsläget.

Vi ligger just ny mycket nära negativa räntor hos Riksbanken, det vill säga att riksbanken således betalar pengar för att låna ut dem till banker och kreditinstitut.

Det passar ju så inte helt, för att man får alltid extra utgifter när man har ett utlån hos Riksbanken. Det ser ut på samma sätt som när du skall låna pengar i banken, det har kommer fler avgifter eller utgifter samt mindre räntor. eller om vi ser över sundet till Danmark, har nu flera banker startat med negativ ränta.

Hur kan det påverka framtiden med negativa räntor

Ser vi över sundet till grannlandet Danmark har nu flera banker startat med negativ ränta, härligt tänker så det flesta det innebär billigare lån. Det är riktigt men betyder samtidigt följande:

  • Flera banker i Danmark har en ränta som du skall betala till banken om du har pengar på kontot. Flera banker har satt det belopp till 750.000 kronor.
  • Det vill säga så betalar du pengar till banken för att ha pengar innestående.
  • Detta gäller även företagskonto, så företag skall ut och tvingas ut att investera mera som också hjälper landet till en bättre ekonomi.

Vi har lagt till några riktigt nyttiga länkar, där man kan läsa mer om kort och lång ränta och dess påverkan av vår total ekonomi.

Om långa och korta räntor hos SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/allmant/sveriges-ekonomi/pong/tabell-och-diagram/kort-och-lang-ranta-1989-/

Om lång ränta hos ekonomifakta:  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/allmant/sveriges-ekonomi/pong/tabell-och-diagram/kort-och-lang-ranta-1989-/